top of page
liggande mur header.jpg

OM OSS

Kompani AD HOC

Kompani Ad Hoc är en ny projektteater i Uppsala. Vi vill vara en plattform som knyter ihop starka kulturella krafter i Uppsala, vi jobbar platsspecifikt och med nyskriven dramatik. Ad Hoc består av olika konstellationer beroende på projektets natur.

 

Kompani Ad Hoc vill fånga upp samtida politiska och existentiella ideal och idéer genom att sätta dem i ett historiskt perspektiv. Ett särskilt fokus finns på nationell identitet och kopplingen till fenomen och narrativ som vuxit fram i Sverige och Europa de senaste århundradena, som indirekt lett till avarter som socialdarwinism och rasbiologi. Idag är samtalet om svenskhet och den svenska identiteten något som engagerar, upprör och provocerar många. Därför är det också intressant och viktigt att ta upp och utvärdera de myter och den propaganda som har satt sig i vår självbild som Svenskar.

 

Gustav Vasa är gruppens andra uppsättning på temat nationen och vår nationella identitet. Hösten 2022 spelades föreställningen Forna dagar om Olof Rudbeck och göticismen.

 

Fler föreställningar planeras för kommande år. Vi kommer att jobba platsspecifikt - Sverige är full av historiska platser och intressanta historiska skeenden, vi vill låta dem spela en central roll i vårt berättande.

Kontakt

Allmänna frågor

E-post: kompaniadhoc@gmail.com

Dennis Sandin, konstnärlig ledare & regissör

E-post: dennissandin@hotmail.com

Ingrid Hartman, kommunikatör

E-post: willyingridhartman@gmail.com

bottom of page